/ “I fal të tjerët ? ” -Shën Joan Gojarti / “I fal të tjerët ? ” -Shën Joan Gojarti

“I fal të tjerët ? ” -Shën Joan Gojarti

"I fal të tjerët ? " -Shën Joan Gojarti