/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Përpjekjet shpirtërore

Përpjekjet shpirtërore

Përpjekjet shpirtërore

 

Ashtu si ai që humbi dritën dhe pengohet në shumë pengesa,kështu dhe ai që do harroj frikën e Perëndisë,vazhdimisht do mundohet nga preokupimet e ndryshme dhe trishtimet.
Frika e Perëndisë është arma më e fortë për të luftuar vështirësitë në udhëtimin shpirtëror.

Kur shikon që afrohen fatkeqesi mos u zhgënje.Sepse kjo do të thotë shpresë për të qëndruar në këmbë,edhe pse ndodhesh në mes të fatkeqësive.

 

Shën Joan Gojarti

Përkthyer nga N.Ikonomi

 

Përpjekjet shpirtërore