/ Ku është Zoti? / Ku është Zoti?

Ku është Zoti?

Ku është Zoti?