/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Ku është Zoti?

Ku është Zoti?

Ku është Zoti?

 

Hamë sikur nuk ka Zot, pimë sikur nuk ka Zot.
Bëjmë padrejtësi sikur nuk ka Zot.
Shpenzojmë sikur nuk ka Zot, festojmë dhe dëfrejmë sikur nuk ka Zot. Dhe vrasim sikur nuk ka Zot.
Ne jetojmë sikur nuk ka Zot.
Dhe pastaj pyesim veten “ku është Zoti”?

Kur ne vetë fikim gjitha dritat rreth nesh me dëshirë, përse ankohemi se jetojmë në errësirë?!

 

At Theoktistos Diktapanidis
Përkthyer nga M.Vasili

 

Ku është Zoti?