/ Përgjigje e Shën Grigor Teologut rreth çeshtjes së Proskomedhisë së Shenjtë, e cila u sjell dobi edhe të gjallëve edhe të vdekurve / grigm

grigm

Përgjigje e Shën Grigor Teologut rreth çeshtjes së Proskomedhisë së Shenjtë, e cila u sjell dob