/ Shën Andoni i Madh thotë: / Shën Andoni i Madh thotë:

Shën Andoni i Madh thotë:

Shën Andoni i Madh thotë: