/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Shën Andoni i Madh

Shën Andoni i Madh

Shën  Andoni i  Madh

 

“Asnjë nuk mund të hyjë në Mbretërinë e qiellit pa provuar ngasjet(provat)”.
 “Janë disa njerëz që i tretën trupat e tyre nga përpjekjet,por megjithatë u gjendën larg Perëndisë sepse i mungonte mirëkuptimi,arsyeja “.
 ” Po vjen koha ku njerëzit nuk llogjikojnë.Dhe kur të shohin dikë që vepron me llogjikë do ngrihen kundër tij duke i thënë:Je i cmendur! Kjo do të ndodhi sepse ai nuk do jetë i njëjtë me ta”.
 “Njerëzit quhen të llogjikshëm me abuzim.Nuk janë të llogjikshëm ata që mësuan nga librat e të diturve por gjithë ata që kanë shpirt të llogjikshëm dhe arrijnë të dallojnë të mirën dhe të keqen.Kështu i shmangen të keqes dhe gjithshkaje që dëmton shpirtin,studiojnë me seriozitet ato që janë të dobishme për shpirtin dhe veprojnë me shumë kënaqësi drejt Perëndisë.Vetëm këta duhet të quhen në të vërtetë njerëz të llogjikshëm.”

 

Përkthyer nga M. Vasili

 

Shën  Andoni i  Madh