/ Të jemi mirënjohës ndaj Perëndisë për trishtimet! / Të jemi mirënjohës ndaj Perëndisë për trishtimet!

Të jemi mirënjohës ndaj Perëndisë për trishtimet!

Të jemi mirënjohës ndaj Perëndisë për trishtimet!