/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Thënie të Shën Isakut të Siros

Thënie të Shën Isakut të Siros

Thënie të Shën Isakut të Siros

 

“Njeriu krenar ecën në errësirë dhe mendon se është më i lartë se gjithë të tjerët.Por ai është me i gabuar se të gjithë sepse nuk dëshiroi të ecte në rrugën e Perëndisë,e cila është përulësia”

“Ekzistojnë lot të përzier me mjaltë që derdhin zakonisht ata që i përkushtohen  lutjes dhe studimit.Por ekzistojnë edhe lotët e pandërprerë që të cojnë drejt mendimeve paqësore dhe drejt Mistereve të Perëndisë ”
“Ai që refuzon lavdinë njerëzore, vlerësohet nga lavdia e Perëndisë ”  
“Ai i cili  i përulet  Perëndisë ,i përulen  të gjithë sepse lind prej Perëndisë paqja brënda në
zemrës së tij.
Nëse nuk jemi të përulur,do na përul Perëndia.Përulësia e vërtetë është burim dijesh”
“Dijet që burojnë para besimit janë natyrore.Dijet që ndjekin besimin janë dije shpirtërore “
“Dijet natyrore (dallimi i të mirës ndaj të keqes) na drejton te besimi tek Perëndia”.

 

Botuar nga “Kosherja Ortodokse ” Selanik

 

Thënie të Shën Isakut të Siros