/ Sapo të shuhet familja, do të shuhet bota / family

family