/ Mbrëmësorja e faljes (e ndjesës) / Mbrëmësorja e faljes (e ndjesës)

Mbrëmësorja e faljes (e ndjesës)

Mbrëmësorja e faljes (e ndjesës)