/ Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht / Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht

Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht

Besimi më Zotin tonë Jesu Krisht