/ Cilin vyrtyt arite dhe erdhe në lavdinë e Parajsës? / Cilin vyrtyt arite dhe erdhe në lavdinë e Parajsës?

Cilin vyrtyt arite dhe erdhe në lavdinë e Parajsës?

Cilin vyrtyt arite dhe erdhe në lavdinë e Parajsës?