/ Jeta Shpirtërore / Investim për të ardhmen e përjetëshme!

Investim për të ardhmen e përjetëshme!

Investim për të ardhmen e përjetëshme!

 

Si bëhen investimet për të ardhmen e perjeteshme?
*Të bësh bamirësi,askush nuk mund t’jua mohoj këtë arritje. Sepse bamirësia juaj është depozituar në arkat qiellore.

*Të luteni vazhdimisht dhe intensivisht, askush nuk mund t’ua heqë frytin e tyre.
Ajo është e rrënjosur në qiej.

*Kur të bëjnë keq dhe ti ia kthen me mirësi, kur të akuzojnë dhe duron,kur të shajnë dhe ju pergjigjesh me fjalë të ëmbla ,të gjitha këto depozitohen në të ardhmen tënde të përjetshme.

Shën Joan Gojarti
Përkthyer nga N.Ikonomi

 

Investim për të ardhmen e përjetëshme!