/ Jeta Shpirtërore / Kreshmon? Tregoje me vepra!

Kreshmon? Tregoje me vepra!

Kreshmon? Tregoje me vepra!

 

Kreshmoj nuk do të thotë vetëm “nuk ha”!

Nëse sheh të varfër ndihmoje.

Nëse takon një armikun tënd,pajtohu .

Nëse shikon një grua të bukur,mos e vështro.Le të mos kreshmoj vetëm goja por edhe sytë,edhe veshët,edhe këmbët dhe gjithë pjesët e trupit.Të kreshmojnë duart nga rrëmbimi me lakmi.Të kreshmojnë këmbët nga rrugët që të drejtojnë në mëkat.Të kreshmojnë sytë duke mos parë me grykësi fytyrat dhe trupat e bukur.Kur nuk ha mish ,të mos hanë sytë mëkate.Dëgjimi yt të mos pranoj fjalë të të ligut.Goja le të kreshmoj edhe nga fjalët e këqija.” Përderisa nuk jemi si kafshët përse duhet të kafshojmë vëllezërit tanë? “,na thekson.

 

Shën Joan Gojëarti.

Përkthyer nga M. Vasili

 

Kreshmon? Tregoje me vepra!