/ Dëshmi mbi Shenjtorët dhe Etërit / Shfaqja e Shën Nektarit pas vdekjes së tij te roja!

Shfaqja e Shën Nektarit pas vdekjes së tij te roja!

Shfaqja e Shën Nektarit pas vdekjes së tij te   roja!

 

Gjatë kohës që jetonte Shën Nektari,diskutonte gjithmon me një roje dhe e këshillonte të besoj te Perëndia duke i shpjeguar se Perëndia ekziston,të pendohet,të rrëfehet,të shkoj në Kishë dhe të marrë Kungimin Hyjnor.

Roja nuk besonte asgjë nga ato që i thoshte Shenjtori.

Pas pak kohësh roja u transferua me punë dhe u largua nga Egjina për 12 vjet.

Kur u kthye përsëri në ishull,takoi Shën Nektarin i cili i përsëriti të njëjtat fjalë rreth besimit.Kur u ndanë,roja shkoi në kafe dhe takoi miqtë e vjetër.

“Më bën përshtypje-u tha,që igumeni i manastirit të Shën Triadhës jeton akoma!”

“Cili igumen?” e pyetën ata të habitur.

“Igumeni i manastirit të Shën Triadhës”.

“Igumeni ka tre vjet që ka vdekur!” iu përgjigjën.

“Si thatë? Ka vdekur? Po unë e takova tani duke ardhur dhe biseduam!”.

Të gjithë u emocionuan dhe sidomos roja i cili kuptoi që Shën Nektari iu shfaq që ta kthej në pendim.Duke u dridhur shkoi në manastir dhe u fal i penduar përpara ikonës së Zotit Krisht dhe Shën Nektarit.

 

Përkthyer nga N. Ikonomi

 

Shfaqja e Shën Nektarit pas vdekjes së tij te roja!