/ Përse është kaq e vyer koha e jetës sonë mbi tokë? / Përse është kaq e vyer koha e jetës sonë mbi tokë?

Përse është kaq e vyer koha e jetës sonë mbi tokë?

Përse është kaq e vyer koha e jetës sonë mbi tokë?