/ Sipas vullnetit të Perëndisë! / Sipas vullnetit të Perëndisë!

Sipas vullnetit të Perëndisë!

Sipas vullnetit të Perëndisë!