/ Ç’farë është Shpirti i Shenjtë dhe ç’farë i jep njeriut! / Ç’farë është Shpirti i Shenjtë dhe ç’farë i jep njeriut!

Ç’farë është Shpirti i Shenjtë dhe ç’farë i jep njeriut!

Ç'farë është Shpirti i Shenjtë dhe ç'farë i jep njeriut!