/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Durimi

Durimi

Durimi

 

Virtytet -8

Që të jesh i bindur në të gjitha gjërat tek Perëndia kërkohet virtyti i durimit. Shën Pavli e vendos këtë virtyt në listën e “fryteve të Shpirtit të Shenjtë” (Galatianët 5:22) Krishti Vetë në bindjen e Tij të përunjur ndaj Perëndisë, ishte jashtëzakonisht i duruar.
    Të jesh i duruar fjalë për fjalë do të thotë të vuash dhe të durosh. Do të thotë të presësh në Zotin, nëpër të gjitha sprovat dhe mundimet, me kurajo dhe shpresë. Do të thotë të përshtatesh me veten dhe me të tjerët, të rritesh shkallë – shkallë në hirin e Perëndisë me anë të përpjekjeve të përditshme për të mbajtur urdhërimet e Tij dhe për të kryer vullnetin e Tij. Vetëm ata që janë të duruar, sipas Krishtit, japin fryte nga farat e Fjalës së Perëndisë që janë mbjellë në zemrat e tyre.

    De ato në tokë të mirë, janë ata që e dëgjojnë Fjalën dhe e ruajnë në zemër të mirë e bujare dhe japin fryte me qëndrueshmëri (Lluka 8:15).

Kuraja

   Virtyti i kurajës dhe i qëndresës duhet ta shoqërojë durimin. Vetëm ai që ka kurajë mund jetë me të vërtetë i duruar në çdo gjë. Të jesh kurajoz do të thotë, thjesht, të mos trembesh. Shumë herë në Ungjill, Krishti flet për këtë virtyt dhe ia porosit atë nxënësve të Tij. Duke bërë kështu, Ai ndjek shembullin e Dhiatës së Vjetër.

 

Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

Durimi