/ Shën Joan Gojarti-Një fjalë nevojitet vetëm “Mëkatova”! / Shën Joan Gojarti-Një fjalë nevojitet vetëm “Mëkatova”!

Shën Joan Gojarti-Një fjalë nevojitet vetëm “Mëkatova”!

Shën Joan Gojarti-Një fjalë nevojitet vetëm "Mëkatova"!