/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

“Trashëgimnia që ju lë është të njihni Frymën e Shenjtë. Të punojmë dhe ta ndërtojmë në ju, duke mbajtur urdhërimet e Ungjillit dhe duke pasur paqe në shpirtrat tuaj. Kini dashuri, dhe thërrisni emrin e Krishtit dhe të Virgjëreshës sonë Mari.
Ëngjëjt qofshim me ju!

 

Shën Efremi i Arizonës
Përkthyer nga M.Vasili

 

Mësime shpirtërore