/ T’i kujtojmë të parafjeturit! / T’i kujtojmë të parafjeturit!

T’i kujtojmë të parafjeturit!

T’i kujtojmë të parafjeturit!