/ Jetë Shenjtorësh dhe Asketësh / Shën Maria Magdalena!

Shën Maria Magdalena!

Shën Maria Magdalena!

 

Shën Maria Magdalena ishte nga qyteti Magdala, i cili ndodhet në pjesën perëndimore të detit të Galilesë.Kur mësoi për Jesu Krishtin,i shkoi pranëdhe u çlirua nga demonët që e mundonin,kështu Maria Magdalena u bë nxënëse e Tij dhe ndoqi Zotin pas.Maria Magdalena ishte e para që shkoite varri i Krishtit për t’i lyer trupin me aroma,dhe ëngjëlli i veshur me të bardha i dha asaj lajmin e mirë të Ngjalljes së Zotit.

Pas ardhjes së Shpirtit të Shenjtë tek Apostujt,vazhdoi t’i shërbente Kishës së parë të krishtere në Jerusalem.Më pas shkoi ne Efeso,pranë Shën Joan Teologut dhe qëndroi atje deri në fund të jetës së saj.

 

Përkthyer nga A.Marini

 

Shën Maria Magdalena!