/ Ungjilli i të djelës / Ungjilli sipas Mateut

Ungjilli sipas Mateut

Ungjilli

 

Mt.3:1-6

Edhe në ato ditë vjen Joan Pagëzori duke predikuar në shkretëtirën e Judesë, 2 e duke thënë: Pendohuni, sepse u afrua mbretëria e qiejve. 3 Sepse ky është ai që u fol nga profeti Isaia që thotë: “Zëri i atij që thërret në shkretëtirë: Bëni gati udhën e Zotit; bëni rrugët e tij të drejta”.
4 Edhe ky Joani kishte veshjen e tij prej lesh gamileje, edhe brez lëkure rreth mesit të tij; edhe ushqimi i tij ishte: karkaleca dhe mjaltë i egër.
5 Atëherë dilte jashtë tek ai Jerusalemi edhe gjithë Judea edhe gjithë vendi përqark Jordanit; 6 edhe pagëzoheshin në Jordan nga ai, duke rrëfyer mëkatet e tyre.

 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

Ungjilli