/ Jeta Liturgjike / Lutje për ata që ndodhen larg Perëndisë

Lutje për ata që ndodhen larg Perëndisë

Lutje për ata që ndodhen larg Perëndisë

 

Të lutemi për të afërmit tanë dhe për ata që ndodhen larg Perëndisë.

Perëndia njeh gjithshka!Nëse lutja jonë është e sinqertë dhe e pastër,atëherë dhe të tjerët ndryshojnë.

Kur lutjet tona nuk kanë rezultat është se kërkojmë të bëhet pikërisht ajo që ne duam.

Por kur lutemi që të plotësohet vullneti i Perëndisë,lutjet tona drejtohen përpara Tij dhe ai për të cilin

 ne lutemim fillon të ndryshoj.

Shumë raste tregonin se dikush nuk kishte për të ndryshuar kurrë,por që me Hirin e Perëndisë ndryshojnë.

 

 

Lutje për ata që ndodhen larg Perëndisë