/ Të kesh besim te Perëndia ashtu si fëmija tek i ati / Të kesh besim te Perëndia ashtu si fëmija tek i ati

Të kesh besim te Perëndia ashtu si fëmija tek i ati

Të kesh besim te Perëndia ashtu si fëmija tek i ati