/ Familja Ortodokse / Drejtuar prindërve

Drejtuar prindërve

Drejtuar prindërve

 

Dhe në edukimin e fëmijëve, kur bashkëshortët kane karaktere të ndryshëm, mund të ndihmojnë më shumë. Njëri është pak më i frenuar ndërsa tjetri thotë: “Lërini fëmijët pak të lirë”.
Nëse që të dy janë të ashpër, do t’i humbasin fëmijët e tyre. Dhe nëse që të dy i lënë të lirë, ata do t’i humbasin përsëri. Ndërsa në këtë mënyrë edhe fëmijët gjejnë një ekuilibër.*
Dua të them gjithçka është e nevojshme. Sigurisht që nuk duhet ta tejkalojmë , por secili duhet të ndihmojë tjetrin në mënyrën e vet.
Nëse hani p.sh. dicka shumë të ëmbël do doni të hani edhe dicka pak të kripur.

 

Shën Paisio
Përkthyer nga M.Vasili

 

Drejtuar prindërve